HANE Finance Limited olarak

Büyük ölçekli faaliyetler yürütmeye çalıştığımız dünyanın dört bir yanındaki insanların refahına katkıda bulunmak için yatırım yapmak, bireylerin kendileri, aileleri ve içinde yaşadıkları toplum için daha iyi hayatlar yaşamalarına yardımcı olmak temel amacımızdır.

Hükümetlerin, kamu kurumlarının, şirketlerin veya bireylerin özel finansman ihtiyaçları için, dünya ekonomisini güçlendirmek ve insanların daha barışçıl ve müreffeh bir şekilde yaşaması için her zaman profesyonel finansal yönetim ekibimiz ve kurumlarımızla çalışıyoruz.

Finansal sistem nedir?


Bir finansal sistem, fazladan parası olan ve bunu faiz veya kar payı karşılığında ödünç vermek isteyenler ile borç para almak isteyen ve ödemeye istekli diğerleri arasında para akışını yönlendiren ve yönlendiren kurumlar, piyasalar, araçlar ve araçlardan oluşan bir ekosistemdir..

Faiz ve kar payı bu sistemdeki ana paydaşlar bankalar, parasal varlıklar, finansal piyasalar ve finansal hizmetlerdir.

Finansal yönetim nedir?


Hükümetler , kamu kurumları , şirketler  veya bireyler finansal anlamda kendilerine yol çizerken elde edebilecekleri kazancı en üst düzeye çıkarmayı hedeflerler ve kar sağlamak ve duran varlık değerlerini artırmak açısından profesyonel finansal yöneticilere ihtiyaç duyarlar .


Finansal yönetim, hükümetler , kamu kurumları , şirketler  veya bireyler için yeterli finans bulunması , fiziki veya digital finansın veya varlığın taşınması , kısa veya uzun vadede sürekli gelirlerini  arttırmayı hedefleyen faaliyetlerin matematiksel hesaplar zincirinin tamamının hesaplanması raporlanması ve yönetilmesidir.


Hükümetler , kamu kurumları , şirketler  veya bireyler yeni dünya düzeninde gelişen digital internet teknolojilerinin oluşumuna sebep olduğu kripto varlık jetonların artması ve milyonun üzerinde digital para oluşması ile sürekli değişen piyasalarda finans sektöründeki dengesiz hızlı finans hareketliliklerinde risklerinin yüksek olmasını engellemek için finansal yönetime ihtiyaç duyarlar. 


Finansal yönetim sayesinde hükümetlerin, kamu kurumlarının, şirketlerin veya bireylerin ihtiyaç duyduğu finansal varlıklar , fonlar uygun şartlar oluşturularak en az masraf hedefi ile sağlanmış ve alanında profesyonel final yöneticiler aracılığı ile varlıklarını uzun süre güvence altına almış olurlar ki dünya genelinde yüz yıllardır var olan şirketlerin tamamıprofesyxonel finans yöneticileri ve finansal yönetim sayesinde güçlerine güç katarak büyümeye devam etmektedirler .


Finansal yöneticiler yaptıkları matematik çalışmaları planlamaları ile duran varlıkların gelecek beş veya on yıl hatta yüz yıl sonrasını yaklaşık olarak hesaplayarak duran varlığınızın yüz yıl sonra ne değerde olabileceğini hesaplayabilmektedirler 


Finansal yöneticiler hükümetler , kamu kurumları , şirketler  veya bireylere özel  hedef belirler finansın sağlanması için finansal analiz oluşturarak özel finansal problemlerin çözüme kavuşturulmasını sağlamaya yönelik denetim ve planlamasını yaparak minimum risk ile maksimum kazanç yapılmasını sağlamaya çalışırlar.

Pay senedi nedir  ?


Pay senedi; toplam hedef sermaye £ 24.710.908.864.422 başlangıç tarihi 16.10.2020 UK Reg No 12778466  HANE GLOBAL UK LIMITED ‘e ait olan ShareHolder Tahvil Kuponlarının şirketin pay sahibi ortaklarına  LEI 984500BN8D6FFBVD8220 UK Reg No 13662375  Hane Finance Limited  finans yönetim şirketi aracılığı ile  şirketlerinin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek  ve tasdikletmek amacıyla verdikleri kıymetli evraklardır. 


Kısaca, evrak sahibinin ortaklık durumunu gösteren belgedir. 

Evrak üzerinde sahibinin ismi belirtilenler nama, belirtilmeyenler hamiline yazılı pay senetleridir. 


( Nama  ) kişiye özel yazılı pay HG ShareHolder senetler daha güvenlidir.


Evrak kaybedilmesi veya  çalınması ve başka birinin eline geçmesi durumunda Hamiline yazılı senet kolaylıkla elden çıkarılabilir.  

Çünkü senedin hak sahibi, onu elinde bulunduran kişidir. 


Hamiline yazılı senetler devir teslim ile yapılabilir , 

Nama yazılı senetlerin devri ciro ile olur.

Nama yazılı pay senedi devredilebilmesi için Hane Global UK Limited ve Hane Finance Limited yönetim onayı gereklidir. 


Hamiline yazılı pay senedi Hane Global UK Limited ve Hane Finance Limited ‘in veya alt birimlerinin oluşturdukları NFT , Token , Coin , Digital veya Fiziki varlıkların belgelendirilmesi ve güvenli benzersiz şekilde oluşturulmuş kodlamaların digital cüzdanlarda devri ile olabilmektedir .


Pay senetlerinin şirketin ünvanını, sermaye tutarını, kuruluş tarihini, bu tarihteki sermaye tutarını, hedef sermaye tutarını, çıkarılan pay senedinin tertibini, tescil tarihini, senedin türünü ve itibari değerini, kaç payı içerdiğini belirtmesi ve şirket adına imzaya yetkili olan personel tarafından  benzersiz token ShareHolder kodu oluşturulması ve Dogan Erdogan’ın onayı şarttır. 


Şirketlerimiz ve güvenlik ekibimiz baskı şeklinde imzanın veya baskılı evraklarda muhtemel delikli olması veya sahtekarlığı engelleyici diğer güvenlik önlemlerinin (hologram, gizli baskı, ıslak imza vs.) uygulanması gerekebilir ve evrakın Dogan Erdogan tarafından doğruluğunun onaylanması gereklidir. 


Ayrıca nama yazılı pay senetlerinde sahiplerinin adı ve soyadını veya ticaret ünvanını, yerleşim yerini , şirketimiz tarafından oluşturulmuş benzersiz güvenlik kodunun belirtmesi gerekir.


Tahvil Nedir ?


Tahvil vadesi 1 yıldan fazla olan, borçlanma seneti olarak adlandırılabilecek hak sahipliğini belgeleyen evraktır . Tahvil, yazılı borç senedi olarak  da açıklanabilir. 


Tahvil hak sahipleri, borçlanma karşılığında kazanç getirisi alırlar. 

Şirketimiz Hane Finance Limited gibi dünya genelinde birçok  özel şirket veya devletler devletlerden ,  finans kuruluşlarından veya fonlarda finansal veya duran varlık  emanet alıp sermaye olarak kullanırlar. 


Yatırımcı, kar payı getirisini beğenirse tahvil için onay verir. 

Hane Finance Limited den tahvil almak, oldukça normaldir fakat devletlerin sunduğu  faiz kar payı oranı, özel şirketlere göre daha düşük veya yüksek olabilmektedir . 


Tahvil sahiplerine belirlenen dönemlerde kar payı ödemeleri yapılır, ödemeler genellikle yılda bir kez olacak şekilde planlanmaktadır. Şirket, bu şekilde para ihtiyacını karşılar ve tahvil sahibi, vade sonunda parasını geri alır. Aynı zamanda tahvil sahibinin aldığı kar payı, kendisinde kalır ve bu da kazandığı kar ile duran varlığını arttırması olarak değerlendirilir. Tahvil alım ve satım işlemi, bu şekilde gerçekleşir.Tahvil Çeşitleri Nelerdir ?


Hane Finance Limited Ana tahvil çeşitleri, çok çeşitli ve çok adet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlar; Kuponsuz ve Kuponlu Tahvil olarak adlandırabiliriz.


Kuponlu Tahvil: Bu tahvil çeşidi, adından da anlaşılacağı üzere kuponlar içerir. 

Tahvilde bulunan kuponlar, tarihi geldiğinde koparılır ve belirlenen faiz miktarı tahsil edilir. Faiz ödemesi ve vade sayısına göre, kupon sayısı değişmektedir.


Kuponsuz Tahvil: Bu tahvil, aynı zamanda iskontolu tahvil olarak da bilinir. Kuponsuz tahvil tercih etmeniz durumunda almanız gereken faizi, ilk ödeme ile birlikte alırsınız. Bu noktada nominal değer baz alınır ve ödeme bu şekilde yapılır.

Bunlar dışında Endeksli, Primli, İkramiyeli, Sabit, Değişken, Garantili, Garantisiz, Baş Başa, Nama Yazılı, Hamiline Yazılı ve Paraya Çevrilme Kolaylığı Bulunan Tahvil çeşitleri mevcuttur. İş yapacağınız şirkete göre, yukarıda bulunan tahvil çeşitlerinden biri seçebilirsiniz. Her tahvil çeşiti, farklı özellikleri bulundurmaktadır.


Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için, 

internet sayfasını her an güncelliyoruz