Finans yönetimi, bir kuruluşun finansal kaynaklarının planlanması, 

kullanımı ve kontrolünün yapılması anlamına gelir. 


Finans yönetimi, bir kuruluşun finansal hedeflerine ulaşması için gerekli olan önemli bir stratejik yönetim aracıdır.Finansal Yönetim, işletmenin fonlarının satın alınması ve kullanılması gibi finansal faaliyetlerin planlanması, organize edilmesi, yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi .


İşletmenin mali kaynaklarına genel yönetim ilkelerinin uygulanmasını ifade eder.


Finans yönetiminde, aşağıdaki temel konulara dikkat edilir:


Finansal hedefler : 

Bir kuruluşun finansal hedeflerini belirleyerek, 

finansal kaynakların bu hedeflere ulaşmak için nasıl kullanılacağını planlar.


Finansal kaynakların planlanması: 


Kuruluşun mevcut ve gelecekteki finansal kaynaklarını inceler ve 

bunları en etkili şekilde kullanmak için bir plan oluşturur.


Finansal kaynakların kullanımı: 

Kuruluşun finansal kaynaklarını, belirlenen hedeflere ulaşmak için en etkili şekilde kullanır ve bu kaynakların etkin bir şekilde dağıtımını sağlar.


Finansal kaynakların kontrolü: 

Kuruluşun finansal kaynaklarının kullanımını ve etkinliğini sürekli olarak izler ve gerektiğinde düzeltici önlemler alır.


Finans yönetimi, bir kuruluşun finansal hedeflerine ulaşması için önemli bir araçtır ve 

bu yönetimin etkin bir şekilde yapılması kuruluşun başarısı için önemlidir. 


Bu nedenle, finans yönetimi konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip bir kişi veya 

profesyonel bir ekip tarafından yapılması önemlidir.